نکته های آموزشی
خانه / اخبار / تعریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف

تعریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف

تکنولوژى آموزشى در لغت از واژه هاى «تکنو» به معنى برخورد سیستماتیک با پدیده هاى علمى و «لوژى» به معناى شناخت، و «آموزش» به معناى فعالیت هاى هدفمندى تشکیل شده است .دانشى که با آن مربیان یا معلمان درصددند تا در فراگیرنده، تغییر رفتار یا توانایى تغییر رفتار به وجود بیاید. از همین جا مشخص مى شود که تکنولوژى آموزشى به معناى شناخت پدیده ها یا روش هاى دقیق آموزشى براى رسیدن به اهداف آموزشى است. این یک تعریف لغوى است. اما در تعریف مفهومى باید گفت که تکنولوژى آموزشى شامل تئورى ها و اجراى اعمال طراحى، رشد، کاربرد، مدیریت و ارزشیابى فرایندها و منابع یادگیرى مى شود.این فرایند از یک سو نگاهى خُرد و موشکافانه دارد؛ زیرا براى تسهیل فراگیرى به تک تک فراگیران به صورت خُرد توجه مى کند و از سوى دیگر کیفیت آموزشى را به صورت کلى در نظر مى گیرد و در این راستا به طراحى علمى، رشد علمى، کاربرد و مدیریت این فرایند مى پردازد.در کل مى توان گفت که رشته تکنولوژى آموزشى تلاش مى کند تا با طراحى دقیق و صحیح نظام آموزشى، به معلم ها بیاموزد چگونه معلمى ورزیده، کاردان و ماهر شوند و تدریس خود را بر پایه بهترین شیوه  یادگیرى، استوار کنند. این دانش همچنین به مسؤولان نظام آموزشى، بهترین راه تدوین کتب درسى، مدیریت آموزشى و ارزشیابى آموزشى را نشان مى دهد

درباره ی مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *